Štefánikova 18 - budova Chemkostavu HSV a.s., Humenné 0944 247 123 0944 424 235 keeper@keeper.sk

KEEPER - Odborné školenia pre celé slovensko

Slider

Naše služby

 • Vykonávame kurzy na všetky kategórie stavebných strojov
 • Zabezpečujeme opakované školenia
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
 • Vykonávame kurzy na všetky druhy motorových vozíkov
 • Zabezpečujeme opakované školenie
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
 • Vykonávame kontroly na motorové vozíky
 • Vykonávame kurzy na všetky druhy lešení a pre lešenárov
 • Zabezpečujeme opakované školenie
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
 • Vykonávame školenia pre viazačov bremien
 • Zabezpečujeme opakované školenia
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
 • Vykonávame kurzy na všetky kategórie VTZ
 • Zabezpečujeme opakované školenie
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
 • Vykonávame kurzy na obsluhu kotlov
 • Zabezpečujeme opakované školenie
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu
 • Zabezpečujeme kurzy pre bezpečnostných technikov 
 • Zabezpečujeme opakované školenie pre technikov BOZP  

BOZP, OPP, PZS, projekty a školenia celé Slovensko | Benek

Super User